เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

เทศบาลตำบล
กุดสิมคุ้มใหม่
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
วารสารประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซมบ้านผู้พิการผู้สูงอายุ [4 สิงหาคม 2565]
ประชาคม ประชุมการรับฟังคิดเห็นของประชาชน [23 กรกฎาคม 2565]
โครงการรณรงค์ กิจกรรมร่วมกับชุมชนบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสีย [15 มิถุนายน 2565]
ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก [6 มิถุนายน 2565]
ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลร่วมมือร่วมใจกันปลูกต้นไม้เนื่องใน กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [12 พฤษภาคม 2565]
กิจกรรมลอกคลองรางระบายน้ำบำบัดน้ำเสียในชุมชน [7 พฤษภาคม 2565]
เทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ มีนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [21 เมษายน 2565]
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [20 เมษายน 2565]
การรับมอบถุงยังชีพและเงินสดจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย [25 กุมภาพันธ์ 2565]
แนวทางป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 [4 ตุลาคม 2564]
1 2 3 4 5 21 - 30 (ทั้งหมด 47 รายการ)