เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

เทศบาลตำบล
กุดสิมคุ้มใหม่
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
22 มิถุนายน 2565
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า โดย : admin เปิดอ่าน : 5
9 มิถุนายน 2565
เลขที่ E3/2565 insert_drive_file การซื้อโครงการซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า grade โดย : admin เปิดอ่าน : 23
7 มิถุนายน 2565
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
21 เมษายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 48
19 เมษายน 2565
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 41
16 มีนาคม 2565
20/2565 insert_drive_file แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 54
10 มีนาคม 2565
เลขที่12/2564 insert_drive_file แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 44
8 มีนาคม 2565
เลขที่ ค3/2564 insert_drive_file แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 49
9 กุมภาพันธ์ 2565
เลขที่ 326/2564 ลงวันที่ 23 กัลยายน 2564 insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม กรณีคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ0ตามมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประการการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 67
9 กุมภาพันธ์ 2565
เลขที่ 325/2564 ลงวันที่ 23 กัลยายน 2564 insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม กรณีคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ0ตามมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประการการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 69
1 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 150
29 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพบคคุลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 121
11 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เรื่อง รบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 154
8 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 118
8 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบัญญัติ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 114
30 มิถุนายน 2564
photo ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับชำระภาษีป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 162
15 กุมภาพันธ์ 2564
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 264
4 สิงหาคม 2563
insert_drive_file ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 326
4 สิงหาคม 2563
insert_drive_file ประกาศ รับโอน (ย้าย) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 394
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1