เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

เทศบาลตำบล
กุดสิมคุ้มใหม่
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
10 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 23
3 สิงหาคม 2565
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่30 กันยายน 2564 ของเทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
20 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก poll โดย : admin เปิดอ่าน : 39
22 มิถุนายน 2565
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า poll โดย : admin เปิดอ่าน : 42
9 มิถุนายน 2565
เลขที่ E3/2565 insert_drive_file การซื้อโครงการซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า poll โดย : admin เปิดอ่าน : 51
7 มิถุนายน 2565
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 73
21 เมษายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 77
19 เมษายน 2565
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 65
16 มีนาคม 2565
20/2565 insert_drive_file แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 77
10 มีนาคม 2565
เลขที่12/2564 insert_drive_file แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 66
8 มีนาคม 2565
เลขที่ ค3/2564 insert_drive_file แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 68
9 กุมภาพันธ์ 2565
เลขที่ 326/2564 ลงวันที่ 23 กัลยายน 2564 insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม กรณีคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ0ตามมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประการการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 90
9 กุมภาพันธ์ 2565
เลขที่ 325/2564 ลงวันที่ 23 กัลยายน 2564 insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม กรณีคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ0ตามมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประการการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 95
1 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 177
29 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพบคคุลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 145
11 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เรื่อง รบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 179
8 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 142
8 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบัญญัติ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 137
30 มิถุนายน 2564
photo ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับชำระภาษีป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 196
15 กุมภาพันธ์ 2564
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 288
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2