messager
 
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
23 เมษายน 2567
ที่ กส 0023.10/ว258 ประชาสัมธ์การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (EGM) หัวข้อ การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่ครอบคลุมและยั่งยืน Advancing lnclusive and Sutainable Smart Cities for All) โดย : adminเปิดอ่าน : 7
23 เมษายน 2567
ที่ กส 0023.10/ว261 การประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประขำปี 2567 (Thailand Smart city Expo 2024) โดย : adminเปิดอ่าน : 6
13 มีนาคม 2567
กส 0818/ว116 ประชาสัมพันธ์ สื่อสารและเผยแพร่กรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความยั่งยืนและการจัดการผู้มีส่วนได้เสียของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประะจำปี 2567 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 17
16 กุมภาพันธ์ 2567
กส 0818/ว68 การประชาสัมพัธ์โครงการประกวดนวัฒกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 15
16 กุมภาพันธ์ 2567
กส 0023.10/ว137 ลว.14 กุมภาพันธ์ 2567 การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ 2567 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 22
19 ธันวาคม 2566
ขออนุมัติเผยแพร่กฎบัตรตรวจสอบภายในผ่านช่องทางเวปไซต์ประจำปีงบประมาณ 2567 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 29
8 ธันวาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบนแบบผสมสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 31
8 ธันวาคม 2566
การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 26
8 ธันวาคม 2566
การฝึกอบรมการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียนให้กับหน่วยงาน grade โดย : adminเปิดอ่าน : 22
1 ธันวาคม 2566
แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม grade โดย : adminเปิดอ่าน : 25
1 ธันวาคม 2566
ขอความร่วมมือสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "วิ่งตามรอยพ่อ ที่เขาวง " ประจำปี 2566 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 20
1 ธันวาคม 2566
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ขอเชิญเทศบาลสมัครเข้าร่วมโครงการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม grade โดย : adminเปิดอ่าน : 14
1 ธันวาคม 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก "เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย" grade โดย : adminเปิดอ่าน : 14
23 พฤศจิกายน 2566
ด้วยอําเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดกาฬสินธุ์ มาตราการในการป้องปรามการแอบอ้างศูนย์ดำรงธรรม poll โดย : adminเปิดอ่าน : 26
17 พฤศจิกายน 2566
ประกาศการเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมในงานประเพณีบุญคูนลาน (บุญกองข้าว) และเทศกาลข้าวเหนียวเขาวง ประจำปี2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 26
31 ตุลาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ (one stop service) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 48
24 ตุลาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นข้าราชการอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยการ สายงานวิชาการ และสายงานทั่วไป poll โดย : adminเปิดอ่าน : 26
3 พฤษภาคม 2566
ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายอำนวยการ (ที่ว่่าง) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 74
31 มีนาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2)ปรจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 48
30 มีนาคม 2566
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 78
1 - 20 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3