เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

เทศบาลตำบล
กุดสิมคุ้มใหม่
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
group หัวหน้าส่วนราชการ
(นายสุภาษิต พลเยี่ยม)
ปลัดเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0860214295
(นางสาวนลินี พุฒซ้อน)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0621954382
นายสุภาษิต พลเยี่ยม
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
โทร : 0860214295
นายอภิชัย พิมพิชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0860453210