เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

เทศบาลตำบล
กุดสิมคุ้มใหม่
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่าน QR Code Traffy Fondue ของสำนักงาน ป.ป.ท. grade
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่30 กันยายน 2564 ของเทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2566
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview331

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม