เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

เทศบาลตำบล
กุดสิมคุ้มใหม่
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การประชาสัมพัธ์โครงการประกวดนวัฒกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ 2567
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ขออนุมัติเผยแพร่กฎบัตรตรวจสอบภายในผ่านช่องทางเวปไซต์ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบนแบบผสมสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโสน บ้านสมสนุก หมูที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายฉางข้าว - บ้านนายเอนก หมู่ที่ 6 บ้านโพนสวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview516
insert_drive_file ประกาศการจัดจ้างดำเนินการจัดงานสัมมนา "การปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ" เลขที่ ๐๗๑/๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview409

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview369

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม