messager
 
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️


QR Code


camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 น.เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ นำโดย นายคูณสุข ศรีภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา "Big Cleaning Day สถาที่ราชการ"...[16 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 11 เมษายน 2567 เทศตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ นำโดยนายคูณสุข ศรีภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ และคณะผู้บรหาร พนักงานเทศบาล จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567...[11 เมษายน 2567]
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประจำปี 2567[10 เมษายน 2567]
วันที่ 27-28 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ นำโดย นายคูณสุข ศรีภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ และคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้า ให้กับประชาชน หมู่ที่ 6 หมู่ 7 หมู่ 12 หมู่ 9 และ หมู่ 11 ...[28 มีนาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook ทต.กุดสิมคุ้มใหม่
facebook

facebook ทต.กุดสิมคุ้มใหม่
facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(นายคูณสุข ศรีภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0908601837
(นายคูณสุข ศรีภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0908601837

สถิติ sitemap
วันนี้ 57
เดือนนี้791
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)27,572
ทั้งหมด 183,863


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
13/05/2567
13/05/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
13/05/2567
13/05/2567
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
09/05/2567
09/05/2567
ประชาสัมพันธ์ iSafe Challenge Game บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยประถม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
09/05/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567))
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ