เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

เทศบาลตำบล
กุดสิมคุ้มใหม่
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาคมการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน [17 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมวันคนพิการสากล 2565 [27 มกราคม 2566]
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปรงใส เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ใสสะอาด 2566 ” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [17 มกราคม 2566]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 [14 มกราคม 2566]
กิจกรรมทำบุญปีใหม่ 2566 [6 มกราคม 2566]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 [29 ธันวาคม 2565]
ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา [19 ธันวาคม 2565]
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอน้อมนำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เผยแพร่เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน [16 ธันวาคม 2565]
โครงการกุดสิมคุ้มใหม่ร่วมใจ ลดขยะเปียก ลดโลกร้อน ในครัวเรือน [14 พฤศจิกายน 2565]
โครงการกุดสิมคุ้มใหม่ร่วมใจ ลดขยะเปียก ลดโลกร้อน ในครัวเรือน [11 พฤศจิกายน 2565]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 34 รายการ)