messager
 
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประเมิน ITA ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️


QR Code


camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ นำโดยกองคลัง ออกบริการให้กับประชาชนตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบมาณ 2567[12 กรกฎาคม 2567]
วันที่ 3 กรกฏาคม 2567 เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ นำโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานสาธารณสุข ดำเนินการออกฉีดพ่นเวชภัณฑ์ ยากันยุง เพื่อป้องกันไข้เลือดออก บริเวณวิทยาลัยเทคนิคเขาวง ...[3 กรกฎาคม 2567]
วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ โดยนายคูณสุข ศรีภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ คณะผู้บริหาร ได้มอบทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้กับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสวาง...[2 กรกฎาคม 2567]
วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ โดยท่านนายกคูณสุข ศรีสุข คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ออกประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม ม. 7[20 มิถุนายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview3
thumb_up facebook ทต.กุดสิมคุ้มใหม่

facebook ทต.กุดสิมคุ้มใหม่

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายคูณสุข ศรีภูมิ
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0908601837
นายคูณสุข ศรีภูมิ
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0908601837
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา-หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

สถิติ sitemap
วันนี้ 33
เดือนนี้791
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)27,572
ทั้งหมด 183,863


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
08/07/2567
08/07/2567
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
กค.
08/07/2567
08/07/2567
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
สน.คท.
08/07/2567
08/07/2567
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2]
สน.บถ.
05/07/2567
08/07/2567
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด
สน.คท.
05/07/2567
08/07/2567
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับวงเงินการให้กู้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
05/07/2567
05/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ