messager
 
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️


QR Code


camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 เมษายน 2567 เทศตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ นำโดยนายคูณสุข ศรีภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ และคณะผู้บรหาร พนักงานเทศบาล จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567...[11 เมษายน 2567]
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประจำปี 2567[10 เมษายน 2567]
วันที่ 27-28 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ นำโดย นายคูณสุข ศรีภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ และคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้า ให้กับประชาชน หมู่ที่ 6 หมู่ 7 หมู่ 12 หมู่ 9 และ หมู่ 11 ...[28 มีนาคม 2567]
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม " MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศ ความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ[28 มีนาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ขออนุมัติเผยแพร่กฎบัตรตรวจสอบภายในผ่านช่องทางเวปไซต์ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook ทต.กุดสิมคุ้มใหม่
facebook

facebook ทต.กุดสิมคุ้มใหม่
facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(นายคูณสุข ศรีภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0908601837
(นายคูณสุข ศรีภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0908601837

สถิติ sitemap
วันนี้ 38
เดือนนี้791
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)27,572
ทั้งหมด 183,863


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ