messager
 
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างโครงการขยายถนนยกคันดิน สายบ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 กว้าง 20.00 เมตร ยาว 542.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ดินถมคันทาง หนา 0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,084.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนสำราญ - หนองกกคูณ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้อที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองทุ่งหลวง บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนสำราญ - หนองกกคูณ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้อที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนสำราญ - หนองกกคูณ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ก สายซอยนายอรุณ อุดรทักษ์ บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ก สายซอยนายอรุณ อุดรทักษ์ บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนสำราญ - หนองกกคูณ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกข้าวแฮม บ้านโนนศิวิไล หมู่ที่ 11 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัด บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 12 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 212.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างทำป้ายโครงการและป้ายชื่อทีมแต่ละหมู่บ้าน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในเขตเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างทำป้ายโครงการและป้ายชื่อทีมแต่ละหมู่บ้าน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในเขตเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในเขตเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแววมณี บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มศรีมงคล บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในเขตเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างทำป้ายโครงการและป้ายชื่อทีมแต่ละหมู่บ้าน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในเขตเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างทำป้ายโครงการและป้ายชื่อทีมแต่ละหมู่บ้าน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในเขตเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการปรับรุงถนนลูกรัง สายหนองชาด - หนองกุง บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 810.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ดินถมคันทาง หนา 0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาหนองหิน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 810.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ดินถมคันทาง หนา 0.30 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการปรับรุงถนนลูกรัง สายหนองชาด - หนองกุง บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 810.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ดินถมคันทาง หนา 0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้จัดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในเขตเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาหนองหิน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 810.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ดินถมคันทาง หนา 0.30 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาหนองหิน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 810.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ดินถมคันทาง หนา 0.30 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาหนองหิน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 810.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ดินถมคันทาง หนา 0.30 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการปรับรุงถนนลูกรัง สายหนองชาด - หนองกุง บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 810.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ดินถมคันทาง หนา 0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาตาเสริฐ - ภูโหล่ย บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.02 เมตร ดินถมคันทาง หนา 0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองทุ่งหลวง บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองทุ่งหลวง บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองทุ่งหลวง บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาหนองหิน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 810.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ดินถมคันทาง หนา 0.30 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายก้านกล้วย บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 10 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างวิทยาลัยเทคนิค บ้านโนนศิวิไล หมู่ที่ 11 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการซ่อมทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาบุคคลเพื่อเข้าประกอบทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ จำนวนนักเรียนทั้งหมด 23 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อครุภุณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโพนวิมาน หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกคลองไผ่ - สามแยกโนนศิริไล หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาสศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาบุคคลเพื่อเข้าประกอบทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ (จำนวนนักเรียนทั้งหมด 23 คน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางไมตรี แสนขาว - โนนศิวิไล บ้านโนนศิวิไล หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 330.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ดินถมคันทาง หนา 0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (ติดตั้งเคลื่อนย้ายพร้อมซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
1 - 50 (ทั้งหมด 613 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13