messager
 
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 เมษายน 2567 เทศตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ นำโดยนายคูณสุข ศรีภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ และคณะผู้บรหาร พนักงานเทศบาล จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567...[11 เมษายน 2567]
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประจำปี 2567[10 เมษายน 2567]
วันที่ 27-28 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ นำโดย นายคูณสุข ศรีภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ และคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้า ให้กับประชาชน หมู่ที่ 6 หมู่ 7 หมู่ 12 หมู่ 9 และ หมู่ 11 ...[28 มีนาคม 2567]
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม " MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศ ความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ[28 มีนาคม 2567]
วันที่ 22 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ นำโดย นายคูณสุข ศรีภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ คณะผู้บริหาร /หัวหน้าสำนักปลัด/นักวิชาการศึกษาและผู้ใหญ่บ้าน ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาสี[22 มีนาคม 2567]
วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 9.00น. เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ นำโดย นายคูณสุข ศรีภูมิ นายกเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เละ รองนายกเทศมนตรี /ประธานสภา/รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองช่าง/หัวหน้าสำนักปลัด /พนักงานเทศบาล...[20 มีนาคม 2567]
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 10.30น. คณะผู้บริหาร พร้อมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ของ ศพด.บ้านโพนสวรรค์ นำโดย นายศิลปะชัย นิละปะกะ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่...[13 มีนาคม 2567]
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ วันที่ 12 มีนาคม 2567 นำโดย นายคูณสุข ศรีภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเขาวง...[12 มีนาคม 2567]
กิจกรรมการส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2567[29 กุมภาพันธ์ 2567]
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 12 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านโพนสวาง[12 มกราคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 11 - 20 (ทั้งหมด 74 รายการ)