เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

เทศบาลตำบล
กุดสิมคุ้มใหม่
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายอรุณ อุดรทักษ์ บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 ผิวจราจร 3.00 เมตร ระยะทาง 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเนื่องจากอุทกภัย สายโนนเจริญ - ภูโหล่ย บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน ดินลูกรัง 360 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างเสาแม่ข่ายวัสดุสื่อสารคมนาคม เสาแป๊ปแบบบันไดลิง ความสูง 18 เมตร สายสลิง 1,000 เมตร เกลี่ยวเร่งยึดสายสลิง 50 ตัว ฐานยึดสลิง 3 ฐาน ฐานยึดเสา 1 ฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายโสภณ บ้านโนนศิวิไล หมู่ที่ 11 ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (ติดต่อเคลื่อนย้ายพร้อมซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายบ้านนายวิเชียร แสนพาน ถึง บ้านนายสมภัท ศรีชุมล่วง บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 12 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.12 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางแววมณี วังสุริย์ - เส้นหลังบ้านนายสมบัติ นนทสิงห์ บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ผิวจาาจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรื่อมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเนื่องจากอุทกภัย สายหนองกกติ้ว - ห้วยปลาดุก หมู่ที่ 6 ดินลูกรัง 480 ลูกบาศเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 18 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายก้านกลัวย บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 64.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 256 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบุคคลเพื่อเข้าประกอบทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ (ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ยู.เอส.ที. ชนิดกล่อง (รสจืด) ของโรงเรียนบ้านโพนสวาง ประจำเดือนกันยายน 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ยู.เอส.ที. ชนิดกล่อง (รสจืด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ ประจำเดือนกันยายน 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรืือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อสื่อและวัสดุการเรียนการสอน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ (จำนวนนักเรียนทั้งหมด 24 คน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเนื่องจากอุทกภัย ภายในตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาบุคคลเพื่อเข้าประกอบทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ (ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566) รวม 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายนานายเสงียม สว่างโคตร ถึง บ้านนางเปียง กาลวิด บ้านโพนวิมาน หมู่ที่ 7 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.12 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการเททับถนนคอนกรีตเหล็กเดิม สายฉางข้าว - หน้าบ้านนายสุริยา สกุลโพน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อนกว่า 160.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโสน บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนเจริญ - ภูโหล่ย บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 159.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายก้านกล้วยรีสอร์ท บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 10 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.12 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเบิกจ่ายเงินค่าบริการต่ออายุและปรับปรุงเว็ปไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค-608 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียน 82 - 5039 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียน 82 - 5039 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายทางดอนเจริญ - นาครูกว้าง บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 92.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนเจริญ - ห้วยน้อย บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเปลี่ยนยางนอก ยางในรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 82-5039 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
1 - 50 (ทั้งหมด 304 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7