เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

เทศบาลตำบล
กุดสิมคุ้มใหม่
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
การรับมอบถุงยังชีพและเงินสดจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์และสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือแก่ ผู้พิการทางสายตา ในพื้นที่ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ โดยมี นายคูณสุข ศรีภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ และคณะผู้บริหาร ได้ทำการออกเยี่ยม และให้กำลังใจผู้พิการทางสายตา เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชน
ผู้โพส : admin