messager
 
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษพนักงานและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 28
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 39
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคากร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 23
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 33
หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 29
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 86
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1