messager
 
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 12
นโยบายนักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 34
ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 87
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1