ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอส.ที. ชนิดกล่อง (รสจืด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโรงเรียนบ้านโพนสวาง (ประจำเดือน มีนาคม - เดือน เมษายน พ.ศ. 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง