ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการขยายไหล่ทาง สายทางบริเวณคอสะพานลำห้วยเตรียม บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง