ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะทำจากยางรถยนต์ แบบมีขาตั้งพร้อมฝาปิด ขนาดบรรจุ 70 ลิตร พร้อมพ่่นข้อความ จำนวน 80 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง