ชื่อเรื่อง : จ้างบุคคลภายนอกในการจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการ กุดสิมคุ้มใหม่ ร่วมใจ ลดขยะเปียก ลดโลกร้อน ในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง