ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารและเครื่องดื่มตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง