ชื่อเรื่อง : ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายอำนวยการ (ที่ว่่าง)

ชื่อไฟล์ : R27mrLWWed35750.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้