เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

เทศบาลตำบล
กุดสิมคุ้มใหม่
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ประชาคมการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน
รายละเอียด : วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ นำโดยนายอำเภอเขาวง มอบหมายปลัดอำเภอ นายกกฤษณะ จันปุ่น ปลัดอำเภอ นายคูณสุข ศรีภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมุค้มใหม่ นายพรชัย ศิลาแยง ผู้อำนวยกสนโรงเรียนบ้านโพนสวาง ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสวาง จัดกิจกรรมประชาคมการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชนร่วมกับประชาชน ชุมชนบ้านโพนสวาง บ้านโพนวิมาน และบ้านโพนสวรรค์ เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ดูแลลูกหลาน นักเรียน รวมถึงช่องทางประสานงานเมื่อเกิดเหตุการไม่คาดคิด ต่อไป
ผู้โพส : admin