messager
 
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการกุดสิมคุ้มใหม่ร่วมใจ ลดขยะเปียก ลดโลกร้อน ในครัวเรือน
รายละเอียด : เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ดำเนินจัดกิจกรรม โครงการกุดสิมคุ้มใหม่ร่วมใจ ลดขยะเปียก ลดโลกร้อน ในครัวเรือน โดยการอบรม ให้ความรู้ เรื่อง การกำจัดขยะเปียก ด้วยวิธีการขุดหลุม โดยใช้วัสดุที่ปิดฝามิดชิด ในพื้นที่ชุมชนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ในระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2565 โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 300 คน
ผู้โพส : admin