เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

เทศบาลตำบล
กุดสิมคุ้มใหม่
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายละเอียด : กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ นำโดยนายคูณสุข ศรีภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ได้มีกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริหารประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ จำนวน 37 คน
ผู้โพส : admin