messager
 
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอน้อมนำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เผยแพร่เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน
รายละเอียด : เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอน้อมนำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เผยแพร่เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน และเพื่อความสิริมงคลแก่ชีวิต ความว่า "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานให้แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ผู้โพส : admin