เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

เทศบาลตำบล
กุดสิมคุ้มใหม่
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
วารสารประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซมบ้านผู้พิการผู้สูงอายุ
รายละเอียด : วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ นำโดย นายคูณสุข ศรีภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม คุ้มใหม่ สภาเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ และคณะผู้บริหาร ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือ ซ่อมแซมบ้านผู้พิการผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ นางบุญเมียง ไชยขันธุ์ บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 11 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้โพส : admin