messager
 
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
รายละเอียด : เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเขาวง วิทยาลัยเทคนิคเขาวง โรงเรียนบ้านโพนสวาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสวาง ร่วมรณรงณ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร การขับขี่ยานพาหนะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีการเดินทางที่หนาแน่นเป็นพิเศษ นำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจากสถานีตำรวจภูธรเขาวง ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครสธรณสุข เจ้าหน้าที่ และประชาชน เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
ผู้โพส : admin